ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

ΕΠΩΝΥΜΙΑ : ASSOS CONSULTANTS AND PROJECTS  I.K.E

ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ : ASSOS PROJECT

ΜΕΤΟΧΟΙ : α) COLM –MICHAEL MC ALINDEN του BRIAN 228 LANGDON ROAD SA1 8RB SWANSEA WALES

β) ΕΙΡΗΝΗ ΣΚΙΑΔΑΡΕΣΗ του ΝΙΚΟΑΟΥ 228 LANGDON ROAD SA1 8RB SWANSEA WALES

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ : ΝΑΤΑΛΙΑ ΦΛΩΡΟΥ του ΑΡΓΥΡΙΟΥ ΜΑΡΜΑΡΑ 9 ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ : α) ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ € 5.000  β) ΕΓΓΥΗΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ € 0

ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ : 145971901000

ΕΔΡΑ : ΜΑΡΜΑΡΑ 9 ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ 12136